Înscrierea în cartea funciară a urmăririi silite (somație)  

* imobilul este înscris în cartea funciară   


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Copie conformă cu exemplarul aflat la dosarul execuțional, a încheierii de încuvințare a urmăririi silite

  Model completare cerere înscriere


Cum se radiază urmărirea silită?

Cerere de radiere completată conform formularului tipizat.
Înscrisul emis de executorul judecătoresc prin care solicită radierea

Observație: Radierea urmarii silite nu se poate face în baza declarației creditorului.


 Ce tarif se plătește ? 

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

 Observatie: tariful este identic atat la notare cat și la radire


 Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top