notebook 3  Inscrierea in cartea funciara a schimbarii numelui /denumirii titularului dreptului 
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE

 
Care sunt actele necesare ?  
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
 

Actul prin care a fost schimbat numele, prenumele sau denumirea pentru persoane juridice.

    Model completare cerere înscriere

 
De ce alte informații am nevoie?   

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată


 
Ce tarif se plătește ?
 

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

     
Alte inscrieri    
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top