notebook 3    SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE SAU APARTAMENT 
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE

Care sunt actele necesare ?  
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
 

Actul administrativ emis de primaria localității prin care a fost schimbată destinația construcției sau apartamentului.

    Model completare cerere înscriere

 
De ce alte informații am nevoie?   

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Observație: prin schimbarea destinației construcției sau apartamentului nu se schimbă si componența. Schimbarea componentei (descrierii) presupune intocmirea unei documentații cadastrale de actualizare de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului. 


 
Ce tarif se plătește ?
 

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

     
Alte inscrieri    
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top