Prin intermediul sălii de studiu vă punem la dispoziție următoarele servicii:

  • consultare carte funciară
  • consultare înscrisuri din mapa de acte
  • consultare planuri
  • eliberare copii certificate după cartea funciară
  • eliberare copii certificate după înscrisurile din mapa de acte
    Procedura de lucru prin intermediul sălii de studiu

Cine poate consulta cartea funciară ? 

Orice persoană poate consulta orice carte funciară, nefiind nevoie să justifice vreun interes


 Cine poate consulta înscrisurile din mapa de acte? 

Doar persoanele interesate pot consulta înscrisurile din mapa de acte.

Persoane interesate in sensul reglementărilor în vigoare sunt:

a) părțile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
b) persoanele îndreptățite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) și b), astfel cum sunt moștenitorii părților actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) și b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;
e) titularul unui drept de preempțiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convențional sau legal al uneia dintre părțile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părți ori creditorul uneia dintre părți, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;
f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens;
g) reclamantul într-o acțiune care privește imobilul înscris în cartea funciară.


 Cine poate consulta planurile ? 

Orice persoană poate consulta orice plan, nefiind nevoie să justifice vreun interes


 De ce am nevoie pentru a consulta cartea funciară sau planul imobilului? 

Trebuie să cunoașteți numărul cărtii funciare si/sau numarul topografic sau cadastral al imobilului.

Trebuie să completați o cerere de consultare

Trebuie să platiti tariful


 De ce am nevoie pentru a consulta înscrisurile din mapa de acte ? 

Trebuie să cunoașteți numărul cererii (dosarului) al cărui cuprins vreți să îl studiați

Trebuie să completați o cerere de consultare

Trebuie să faceți dovada calității de persoană interesată

Trebuie să platiti tariful


 Care este tariful pentru consultarea cărții funciare, a planurilor sau înscrisurilor din mapa de acte? 

10 lei / 15 minute


 Care este procedura pentru eliberarea unor copii certificate după cartea funciară, planuri sau înscrisuri din mapa de acte? 

Este similară cu cea pentru consultarea acestor documente mai sus mentionata


 Care este tariful pentru eliberarea unor copii certificate după cartea funciară,  planul imobilului sau înscrisuri din mapa de acte? *
 5 lei / fila pentru copii certificate după cartea funciară sau înscrisuri

40 lei / foaia de hartă

15 lei / imobil extras din planul cadastral pe ortofotoplan

* tarifele de mai sus sunt pentru furnizarea serviciului în regim normal
* pentru furnizarea serviciului în regim de urgență se plătește un tarif suplimentar reprezentand de 4 ori tarifulîn regim normal

Care este termenul de eliberare a copiilor certificate? *
 2 zile lucrătoare pentru copii certificate ale cărtii funciare si înscrisurilor din mapa de acte

3 zile lucrătoare pentru copii certificate după planuri

* ziua depunerii cererii nu intră în calculul termenului

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top