DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI CASE SAU A UNUI APARTAMENT 
 DOBANDIT PRIN RESTITUIRE ÎN NATURĂ SAU ECHIVALENT CONFORM LEGII NR.10/2001
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE

 
Care sunt actele necesare ?  
Cererea de înscriere la care se va atașa de actul de proprietate care poate fi:
  • decizia de restituire în natură

Observații: Intrucât decizia de restituire se emite cu posibilitatea contestării ei este de dorit ca la dosarul cererii să existe un înscris doveditor al neexercitării căii de atac ( de regulă o declarație a proprietarului)

La dosarul cererii se va atașa și copia actului de identitate

    Model completare cerere înscriere

 
De ce alte informații am nevoie?   

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 

Decizia de restituire trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar cadastral sau topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică, cu codul numeric personal. 


 
Ce tarif se plătește ?
 

- 60 lei / imobil.

 - tariful de eliberare în regim de urgență este de 300 lei

     
Alte inscrieri    
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top