Inscrierea în cartea funciară a faptului că imobilul este situat în intravilan   

* imobilul este înscris în cartea funciară   


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul administrativ emis de autoritatea publica locală, din care rezultă că imobilul, identificat cu număr cadastral, număr topografic și număr de carte funciară, este situat în intravilanul localității.

Actul administrativ poate fi:

- adeverință/adresă

- certificat de urbanism

- autorizație de construire


 Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie?  

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată


Ce tarif se plătește ?
 - 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top