Inscriere drept de proprietate dobândit prin FUZIUNE sau DIVIZARE

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE sau ÎNSCRIERE PROVIZORIE*


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere la care se va atașa:
In cazul fuziunii/absorbției:
  • proiectul de fuziune/absorbție sau hotărârea adunărilor generale sau hotărârea asociaților unici în formă autentică notarială;
  • hotărârea judecatorească prin care s-a admis fuziunea;
  • dovada înregistrării la Registrul Comerțului a fuziunii (certificat de mențiuni);
  • certificatul de înmatriculare;
In cazul divizării:
  • hotărârea adunărilor generale sau hotărârea asociaților unici în formă autentică notarială;
  • hotărârea judecatorească prin care s-a admis divizarea;
  • dovada înregistrarii la Registrul Comerțului a divizării (certificat de mențiuni);
  • certificatul de înmatriculare;

  Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie?  

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 

Actul de reorganizare a societăților trebuie să conțină date de identificare a imobilului (număr cadastral sau topografic și număr de carte funciară) conform  art.29 din Legea nr.7/1996 și să identifice titularul dreptului, persoana juridică cu codul unic de înregistrare.

* Înscriere provizorie se solicită doar în cazurile expres prevazute de lege


Ce tarif se plătește ?

- 0,5%  din valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

 - tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal

  Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top