Înscrierea dreptului de concesiune în cartea funciară

* imobilul este înscris în cartea funciară


 Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere: INTABULARE


 Care sunt actele necesare ?

Contractul de concesiune 

  Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie? 

Contractul de concesiune se depune în original sau copie legalizată 
Contractul de concesiune trebuie să conțină date de identificare a imobilului (număr de carte funciară și număr cadastral sau topografic) conform art.29 din Legea nr.7/1996 și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.  


Ce tarif se plătește ? 

- 0,15% in cazul persoanelor fizice

- 0,5% in cazul persoanelor juridice

 - tariful se calculează la 20% din valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

 - tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


 

Alte inscrieri

 

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top