Inscrierea dreptului de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte
Edificat inainte de anul 1989.  DOBANDIT  DE LA STATUL ROMAN prin CONSTRUIRE sau CUMPARARE
 * blocul de locuinte este înscris în cartea funciară
 Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere: INTABULARE

Care sunt actele necesare ?  
Cererea de înscriere la care se va atașa de actul de proprietate care poate fi:
  • contract de vânzare cumpărare încheiat cu Statul Roman prin fostele intreprinderi (Comprest, Roman, Tractorul, Rulmentul, Carfil, IUS,  Colorom, Hidromecanica, ICRAL, etc);
  • titlu de proprietate pentru apartamentele construite prin OJCVL
  • Pentru cota din terenul aferent apartamentului trebuie obținută atribuirea conform Legii nr.18/1991 prin Ordin al Prefectului Județului Brașov și depus fie acest ordin de prefect, fie adeverința emisă de primăria localității prin care se atestă atribuirea terenului

 La dosarul cererii se va atașa și copia actului de identitate

    Model completare cerere înscriere

 
De ce alte informații am nevoie?   

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 

Titlul de proprietate emis de OJCVL, ordinul de prefect sau adeverința emisă de primărie privind atribuirea cotei din teren trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar topografic și numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) 


 
Ce tarif se plătește ?
 

- 120 lei / imobil.

 - tariful de eliberare în regim de urgență este de 600 lei

     
Alte inscrieri    
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top