Schimbare categorie de folosinta

   SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINTĂ A UNUI TEREN  * imobilul este înscris în cartea funciară    Tipul &ic...

Detalii..

Anunturi angajare - posturi vacante

Anunt concurs în data de - 25.10.2019- 30.10.2019 Concursul se desfășoară pentru postul de: Asistent registrator (studii medii) treapta I - cu...

Detalii..

Intravilan

Inscrierea în cartea funciară a faptului că imobilul este situat în intravilan    * imobilul este înscris în cartea...

Detalii..

Concesiune

Înscrierea dreptului de concesiune în cartea funciară * imobilul este înscris în cartea funciară  Tipul înscrierii...

Detalii..

Fuziune / divizare

Inscriere drept de proprietate dobândit prin FUZIUNE sau DIVIZARE * imobilul este înscris în cartea funciară Tipul înscrierii...

Detalii..

Uz-uzufruct

Înscrierea dreptului de uz sau uzufruct  * imobilul este înscris în cartea funciară Tipul înscrierii ce trebuie menționa...

Detalii..

Somatie

 Înscrierea în cartea funciară a urmăririi silite (somație)   * imobilul este înscris în cartea funciară  ...

Detalii..

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov - CIF  9870320                                   cont RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brașov
logo PNCCF lat

Pogramul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv: ÎNREGISTRAREA GRATUITĂ A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ, pentru proprietarii imobilelor.

Programul este finanțat  din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) și din alocări din bugetul unităților administrativ teritoriale.

Detalii...

SIGLAOCP2I" O proprietate garantată de lege, o evidenţă corectă, transparentă şi uşor de administrat este dezideratul european. Un sistem de cadastru şi carte funciară pe deplin funcţional este elementul cheie în procesul de dezvoltare economică, securizând drepturile de proprietate asupra imobilelor.

ANCPI are misiunea de a reglementa şi administra Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, în scopul de a asigura siguranţa circuitului civil imobiliar şi de a sprijini creşterea economică a României * "

*Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013–2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, ca instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din România, implementează la nivelul județului Brasov  strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Legislatie

bookmark
 Dacă aveți nevoie de acte normative din domeniul cadastrului și cărții funciare vă punem la dispoziție pagina dedicată acestora

Formulare & aplicatii

folder 1
Aici găsiți formularele necesare pentru ef ectuarea operațiunilor de carte funciară și cadastru precum și aplicațiile informatice necesare.

Acte necesare

app
Consultați paginile dedicate pentru a afla ce înscrisuri vă sunt necesare pentru efectuarea unor operațiuni de cadastru și / sau carte funciară.
Go to top